DANH SÁCH TRÚNG GIẢI TUẦN 5 CHƯƠNG TRÌNH "QUÀ CỰC CHẤT, TRAI NGÂY NGẤT"

Tin hot | 23-05-2018

Danh sách trúng giải tuần 5 (13/5 - 19/5) Các khách hàng trúng giải tại tuần 5 vui lòng gởi thông tin mã xác nhận trước ngày 3/6.

STT TÊN GIẢI THƯỞNG
1 Nguyễn Trung Nam Điện thoại iPhone X 64GB
2 Phan Như Nhân Loa bluetooth Sony SRS-XB20
3 Lê Phùng Thanh Thảo Loa bluetooth Sony SRS-XB20
4 Nguyễn Mạnh Hiếu Loa bluetooth Sony SRS-XB20
5 Bùi Thị Kim Bình Loa bluetooth Sony SRS-XB20
6 Lê Phùng Quang Doãn Loa bluetooth Sony SRS-XB20
7 Lê Thị Lệ Thu Giày Converse Chuck Taylor Classic
8 HUỲNH THANH SANG Giày Converse Chuck Taylor Classic
9 Nguyễn Minh Tuấn Giày Converse Chuck Taylor Classic
10 Nguyễn văn nhân Giày Converse Chuck Taylor Classic
11 Trần thị ngọc linh Giày Converse Chuck Taylor Classic
12 Lưu Thị Vân Anh Tai nghe Sony MDR ZX110AP
13 Vy Việt Anh Tai nghe Sony MDR ZX110AP
14 Phan Thị Thanh Hương Tai nghe Sony MDR ZX110AP
15 Trần thị ngọc linh Tai nghe Sony MDR ZX110AP
16 Nguyễn Minh Hoàng Tai nghe Sony MDR ZX110AP
17 Phùng thị huyền  Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
18 Nguyễn thị mẫn Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
19 Nguyễn thị mẫn Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
20 Lưu Thị Vân Anh Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
21 Phan Thị Thanh Hương Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
22 Lưu Thị Vân Anh Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
23 Phan Thị Thanh Hương Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
24 HÂN HÂN NGUYỄN Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
25 HÂN HÂN NGUYỄN Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
26 HÂN HÂN NGUYỄN Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
27 Hoang anh Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
28 Thái hoàng vinh Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
29 Lưu Thị Vân Anh Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
30 Phan Thị Thanh Hương Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
31 Phan Thị Thanh Hương Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
32 Lưu Thị Vân Anh Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
33 Phan Thị Thanh Hương Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
34 Lưu Thị Vân Anh Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
35 Lưu Thị Vân Anh Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
36 Trần thị ngọc linh Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
37 Trần thị ngọc linh Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
38 Trần thị ngọc linh Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
39 lương thị mỹ lệ Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
40 lương thị mỹ lệ Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
41 lương thị mỹ lệ Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
42 lương thị mỹ lệ Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
43 lương thị mỹ lệ Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
44 lương thị mỹ lệ Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
45 lương thị mỹ lệ Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
46 lương thị mỹ lệ Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
47 lương thị mỹ lệ Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
48 lương thị mỹ lệ Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
49 Nguyễn Đức Tú Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
50 Lưu Ngọc Trà Mi Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
51 Nguyễn Hà Long Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
52 lương thị mỹ lệ Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
53 lương thị mỹ lệ Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
54 lương thị mỹ lệ Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
55 Phan Thị Thanh Hương Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
56 Lưu Thị Vân Anh Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
57 HÂN HÂN NGUYỄN Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
58 Le Thuy Linh Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
59 HÂN HÂN NGUYỄN Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
60 HÂN HÂN NGUYỄN Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
61 HÂN HÂN NGUYỄN Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
62 HÂN HÂN NGUYỄN Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
63 Lâm Đình Thi Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
64 Nguyễn Trung Kỳ Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
65 Nguyễn Trung Kỳ Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
66 Nguyễn Trung Kỳ Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
67 Lưu Thị Vân Anh Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
68 Phan Thị Thanh Hương Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
69 Lưu Thị Vân Anh Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
70 lương thị mỹ lệ Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
71 Bùi Viết Danh Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
72 Lưu Thị Vân Anh Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
73 Phan Thị Thanh Hương Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
74 Lưu Thị Vân Anh Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
75 Phan Thị Thanh Hương Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
76 Lưu Thị Vân Anh Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
77 Phan Thị Thanh Hương Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
78 Lưu Thị Vân Anh Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
79 Lưu Thị Vân Anh Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
80 Trần thị ngọc linh Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
81 lương thị mỹ lệ Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
82 lương thị mỹ lệ Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
83 lương thị mỹ lệ Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
84 lương thị mỹ lệ Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
85 lương thị mỹ lệ Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
86 lương thị mỹ lệ Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
87 lương thị mỹ lệ Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
88 lương thị mỹ lệ Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
89 Trần thị ngọc linh Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
90 lương thị mỹ lệ Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
91 Nguyễn Đình Bắc Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
92 lương thị mỹ lệ Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
93 lương thị mỹ lệ Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
94 lương thị mỹ lệ Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
95 lương thị mỹ lệ Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada
96 lương thị mỹ lệ Voucher mua sản phẩm Oxy tại trang thương mại điện tử Lazada

 

Danh sách trúng giải tuần 5 (13/5 - 19/5)  đã gửi hình chụp 2 mặt mã thẻ cào về chương trình và được BTC xác nhận trao giải (voucher Lazada không cần gửi xác nhận)

 

STT TÊN GIẢI THƯỞNG
1 Nguyễn Trung Nam Điện thoại iPhone X 64GB
2 Bùi Thị Kim Bình Loa bluetooth Sony SRS-XB20
3 Lê Phùng Quang Doãn Loa bluetooth Sony SRS-XB20
4 Vy Việt Anh Tai nghe Sony MDR ZX110AP
5 Nguyễn Minh Hoàng Tai nghe Sony MDR ZX110AP
6 Nguyễn Minh Tuấn Giày Converse Chuck Taylor Classic
7 HÂN HÂN NGUYỄN Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
8 HÂN HÂN NGUYỄN Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
9 HÂN HÂN NGUYỄN Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
10 Hoang anh Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
11 lương thị mỹ lệ Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
12 lương thị mỹ lệ Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
13 lương thị mỹ lệ Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
14 lương thị mỹ lệ Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
15 lương thị mỹ lệ Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
16 lương thị mỹ lệ Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
17 lương thị mỹ lệ Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
18 lương thị mỹ lệ Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
19 lương thị mỹ lệ Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
20 lương thị mỹ lệ Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
21 lương thị mỹ lệ Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
22 lương thị mỹ lệ Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
23 lương thị mỹ lệ Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash

 

Danh sách trúng giải tuần 1 & 2 đã xác nhận - bổ sung

 

STT TÊN GIẢI THƯỞNG
1 Phạm anh Tuấn  Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
2 Phạm anh Tuấn  Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash

 

Danh sách trúng giải tuần 3 đã xác nhận - bổ sung

 

STT TÊN GIẢI THƯỞNG
1 nguyễn thị minh tâm Tai nghe Sony MDR ZX110AP
2 Cao Xuân tín  Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash

 

Danh sách trúng giải tuần 4 đã xác nhận - bổ sung

 

STT TÊN GIẢI THƯỞNG
1 lương thị mỹ lệ Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
2 lương thị mỹ lệ Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
3 lương thị mỹ lệ Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
4 lương thị mỹ lệ Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
5 Nguyễn Đức Khôi Giày Converse Chuck Taylor Classic
6 nguyễn thị minh tâm Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash
7 nguyễn thị minh tâm Tuýp kem rửa mặt Oxy Deep Wash hoặc Oxy Perfect Wash